Privacybeleid

Lopital heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

Privacy

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Wij gebruiken uw gegevens om eventuele bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het bezoek en gebruik van de sites zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens over uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven.

Lopital zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hyperlinks

Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U hebt het recht op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina.

U kunt van mening zijn dat de u betreffende persoonsgegevens:

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn;
  • niet ter zake dienend zijn;
  • op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.

In dat geval heeft u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Wijziging van dit Privacybeleid

Lopital behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 08 juni 2018.

Meer weten over Lopital?

Wilt u meer weten of direct een persoonlijk gesprek?

Stuur een e-mail Tel.: 0032-03/870.51.60