Leveringsvoorwaarden

De voorwaarden en bepalingen hebben betrekking op alle producten en diensten van Lopital BV en Lopital BVBA, hierna te noemen Lopital, tenzij hiervan uitdrukkelijk in het contract, offerte of order is afgeweken.

Meer weten over Lopital?

Wilt u meer weten of direct een persoonlijk gesprek?

Stuur een e-mail Tel.: 0032-03/870.51.60